Stærðfræði og rúmskynjun

Í stærðfræði og rúmskynjun er megin áhersla lögð á skilning og túlkun og merkingu talna, talnagilda, mælieininga, forma og

tákna.

  • Í vinnustundum í stærðfræði og rúmskynjun er yfirmarkmiðið að:
  • hafa gaman saman
  • börnin kynnist fjölbreytilegum formum og mynstrum í umhverfi sínu og nái töku á að yfirfæra í daglegu lífi/ leik
  • börnin öðlist skilning á tölum og geti yfirfært og túlkað talnagildi
  • börnin kynnist einföldum mælingum og mælieiningum og nái tökum á að beita þeim

Skipulagðar vinnustundir í stærðfræði og rúmskynjun eru í 10 vikur í senn á haustönn og vorönn.


© 2016 - 2021 Karellen