Samkvæmt lögum um leikskóla, sjá á vef alþingis á linknum https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008090.html ber hverjum leikskóla að gefa út skóladagatal og skal það vera staðfest af leikskólanefnd skv. 2. mgr. 4.gr,, að fenginni umsögn foreldraráðs.

Hér má sjá leikskóladagatal fyrir skólaárið 2020-2021. Leikskóladagatalið var samþykkt á fundi leikskólanefnar á vormánuðum 2020


© 2016 - 2021 Karellen